இசுரேலும் ஈரானும் போரிற்கு அணியமாகின்றனவா?-டாரியசு சகுராமாசேபி-

December 20, 2019 Admins 0

நடுகிழக்கு (Middle East), ஆசிய மற்றும் பசுபிக் வட்டகையில் (Asia and Pacific Region) அமெரிக்காவின் வெளியுறவுக் கொள்கை தொடர்பில் பார்வையைக் குவியப்படுத்துபவரும் சட்ட மற்றும் அரசியல் ஆய்வாளருமான நியூசிலாந்தைத் தளமாகக்கொண்டியங்கும் டாரியசு சகுராமாசேபி என்பவர் ஆங்கிலத்தில் எழுதிய இந்தக் கட்டுரையை … மேலும்

இஸ்ரேலினைக் குற்றஞ்சாட்டும் அறிக்கை வெளியீட்டின் விளைவான ஐ.நா அதிகாரியின் பதவி விலகல் – தமிழாக்கம்: முல்லை

March 21, 2017 Admins 0

ஐக்கிய நாடுகள் சபை மீதான தமிழர்கள் உட்பட ஒடுக்கப்பட்ட மக்களின் பார்வை எவ்வாறு அமைய வேண்டும் எனத் தீர்மானிப்பதற்குதவும் ஒரு விடயமாக, அண்மையில் அல்ஜஷீராவில் 18.03.2017 அன்று வெளியாகிய இச்செய்தியமைவதால் காகம் இதைத் தமிழாக்கம் செய்கின்றது.

நிறவெறிக்கு ஒப்பான இஸ்ரேலின் நடவடிக்கைகளைக் … மேலும்

அத்துமீறிய குடியேற்ற நடவடிக்கைகளுடன் மட்டும் நின்றுவிடாத இஸ்ரேலின் முடிவில்லாத குற்றங்கள் – மொழிபெயர்ப்பு: முல்லை

January 8, 2017 Admins 0

இது  “ஸ்டான்லி எல் கோஹேன்ஆல் எழுதப்பட்டு 29.12.2016 அன்று அல்ஜஷீராவில் வெளியாகிய கட்டுரையின் ஒரு தொகுப்பு.  “ஸ்டான்லி எல் கோஹேன்ஒரு  வழக்கறிஞர் மற்றும் மனித உரிமைகள் செயற்பாட்டாளர். இவர் மத்தியமேலும்

ஓ, பத்தாயிரம் கைதிகளே! – தெளபீக் சையத்

December 31, 2016 Admins 0

எம்.ஏ.நுஃமான் இன் “பலஸ்தீனக் கவிதைகள்” தொகுப்பில் இருந்து தௌபீக் சையத் இன் கவிதை.

தௌபீக் சையத் பிரபலமான பலஸ்தீனக் கவிஞர்களுள் ஒருவர். இவர் 1975 டிசம்பரில் நசறத் மாநகர சபை மேயராக 67% வாக்குகளால் தெரிவு செய்யப்படார்.

ஓ, பத்தாயிரம் கைதிகளே!… மேலும்